Loading
 

SLUTANVÄNDARAVTAL

Spinson är ett varumärke som ägs av Spinson Entertainment Ltd, ett företag som lyder under lagarna i Malta. Spelen på denna webbplats drivs av Aspire Global International LTD.
Aspire Global International LTD eller företaget är ett företag registrerat på Malta med syftet att erbjuda online spel och mobilspel med registreringsnummer C42296 och med säte på 135 High Street Sliema Malta, Aragon International Ltd är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensnummer. MGA/B2C/148/2007 utfärdat 17 augusti 2009 (denna license införlemmar tidigare licenser som företaget innehar och listar de gamla licensnumren med deras licensdatum). företaget anordnar onlinespeltjänster till Dig ("företaget Tjänster") underordnat följande regler och villkor inberäknade i detta slutanvändaravtal ("Avtalet") vilket skall läsas noggrant av Dig i sin helhet innan Du använder företaget Tjänster eller produkter. Vänligen notera att Avtalet är ett lagligt bindande avtal mellan Dig och företaget. Genom att registrera dig med företaget och/eller genom att använda NGIs Tjänster, accepterar Du att vara bunden till detta Avtal i dess helhet och utan reservationer. Om du inte accepterar alla villkor i detta Avtal skall du omedelbart sluta använda NGIs tjänster och ta bort RVG Spelen från din dator och din mobiltelefon.

Vänligen notera:
(i)
Om du spelar från Storbritannien skall den upphandlande enheten respektera AG Communications LTD, och villkoren under rubriken "Om du är bosatt i Storbritannien) nedan (de "brittiska villkoren") skall gälla för dig tillsammans resten av användarvillkoren. Om det finns någon motsättning mellan de brittiska reglerna och övriga Regler och Villkor skall de brittiska villkoren tillämpas till för denna motsättning;

(ii)
AG Communications LTD. är ett företag registrerat på Malta med syftet att erbjuda online spel och mobilspel med registreringsnummer C42296 och med säte på 135 High Street Sliema Malta, är licensierad och is licensed and regulated for by the UK Gambling Commission under the provisions of the UK Gambling Act 2005 med licensnummer 000-039483-R-319409-001; och

(iii)
Om du har öppnat ett konto hos företaget före september 1, 2014, är avtalet skall tilldelas och överförs från Aragon International LTD. till AG Communications LTD.

(iv)


När du spelar i Sverige är AG Communications LTD den upphandlande enheten beträffande avtalet. AG Communications LTD licensieras och regleras av svenska Lotteriinspektionen med licensnummer 18Li7458.

Förutom reglerna och villkoren i detta Avtal, var vänlig och granska vår Säkerhets- och Sekretesspolicy , Ansvarsfullt Spel-policy , Rättvist Spel-policy,,, Uttagspolicy , och Bonuspolicy, likaså andra regler, policyer och regler och villkor rörande spelen och erbjudanden som visas på vår webbsida och/eller i våra mobilapplikationer, vilka är inkorporerade häri med hänvisning, tillsammans med andra policyer som Du kan underrättas om av Oss emellanåt.

 1. Definitioner

  I detta Avtal om inte annat tydligt framgår av sammanhanget:

  Gratis övningsspel skall innebära ett spelläge som ger en innehavare av ett spelkonto möjlighet att spela RVG Spel och använda NGIs Tjänster i övningssyfte. Spela i övningsläge involverar inga insatser av faktiska pengar och innebär ingen möjlighet att vinna eller förlora pengar, men är ändå underordnat samma spelarregler som Spel Om Riktiga Pengar;
  RVG Spel skall innebära gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar vilka kan spelas av spelare som innehar ett giltigt spelarkonto via vår webbplats;
  Spelprocedurer skall innebära procedurer eller villkor utfärdade av företaget förutom detta Avtal vilka endast gäller för ett specifikt gratisspel och/eller RVG Spel om riktiga pengar;
  Spelregler skall innebära reglerna gällande alla gratis övningsspel och riktiga pengar-spel vilka använder NGIs Tjänster inklusive alla relevanta avsnitt av detta Avtal och som visas på spelprocedurerna av varje relevant RVG Spel;
  Interaktivt system skall innebära att programvaran som används av företaget för att aktivera och reglera resultatet av gratisspel och spel om riktiga pengar erbjudna av NGIs Tjänster;
  Mobilapplikationer skall innebära att mobilapplikationer som ägs, hanteras av, är anslutna till eller vilka företaget är värdar för och alla program, datafiler eller annat innehåll från denna källa, måste anslutas till eller användas på annat sätt för att du skall kunna deltaga i RVG Spelens Gratis Övningsspel och Riktiga Pengar Spel;
  Aspire Global International LTD Tjänster Innebär Aspire Global International LTD.'s system för spelande på internet igenom websidan och /eller på mobil applicering, inklusive relaterande tjänster och spelverksamhet, alla som erbjuds samt listade på olike spelsidot och /eller mobil applicationer.
  Spel skall innebära alla köp för riktiga pengar av något av våra RVG Spel i syfte att satsa online;
  Spelare skall betyda en person över arton år som innehar ett giltigt spelarkonto hos företaget i syfte att satsa online;
  Spelarkonto skall innebära ett personligt konto öppnat av en enskild person, uteslutande för denna individ, och upprättad med oss för att göra det möjligt för den personen att spela RVG Spel på vår webbsida för övningsspel och spel om riktiga pengar;
  Spel om riktiga pengar består av ett spelläge som tillåter en innehavare att ett spelkonto att spela RVG Spel som erbjuds av NGIs Tjänster, vilka involverar satsa riktiga pengar och möjligheten att vinna och förlora sådana pengar;
  RVG skall innebära alla enskilda erbjudanden att göra insatser hos företaget genom köp av en slumpmässigt genererad framställning;
  RVG Spel ska innebära gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar vilka kan spelas av spelare som innehar ett giltigt spelarkonto via NGIs Tjänster;
  Oss, Vi eller Våra Bör hänvisas till Aspire Global International LTD och /eller dotterbolag, medarbetare, direktörer, chefer, anställda av Aspire Global International LTD.
  Aspire Global International LTD partners Skall omfatta alla dotterbolag, agenter, entreprenörer och / eller affärspartners av Aspire Global International LTD, däribland White Label Partners.
  Användarnamn och lösenord med användarnamn menas det användarnamn och lösenord Du valde vid registrering för att använda NGIs Tjänster. Denna information är personlig och får endast användas av Dig för gratis övningsspel och spel om riktiga pengar;
  Webbplats skall betyda en webbplats ägd, driven, anknuten till företaget eller som densamma är värd åt och alla program eller datafiler eller annat innehåll härlett därifrån, som krävs att komma åt eller på annat sätt utnyttjas av Dig för att göra det möjligt för Dig att delta i RVG Spel för gratis övningsspel och spel om riktiga pengar;
  White Label Partner En enhet som är en ägare av en webbplats och / eller mobila enhet företag som tillhandahåller vissa funktioner, t.ex. marknadsföring och reklam, i samband med företaget Services.
  Du, Din eller Användare skall avse användaren av denna webbplats för gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar.


 2. Juridisk överensstämmelse

  2.1 Tillgängligheten av Aspire Global International LTD:s Tjänster skall inte tolkas som ett erbjudande eller inbjudan från Oss att använda NGIs Tjänster om du är bosatt i ett land eller region där sådan användning för närvarande är förbjuden i lag, eller inom en jurisdiktion där Aspire Global International LTD, efter eget gottfinnande, väljer att inte erbjuda Aspire Global International LTD:s Tjänster.
  2.2 Du accepterar ensamt ansvar att avgöra huruvida Din användning av NGIs Tjänster är laglig i det land/region där Du lever och/eller i ett land/region där Du loggar in till NGIs wepplats. företaget skall inte vara ansvarigt för olaglig eller obehörig användning av NGIs Tjänster av Dig då Vi är oförmögna att verifiera lagenligheten av användning av NGIs Tjänster i varje jurisdiktion och det är Ditt ensamma ansvar att verifiera lagenligheten av att använda företaget Tjänster innan Du loggat in på Vår webbplats. Vänligen konsultera juridiskt biträde i tillämplig jurisdiktion om Du har några tvivel rörande lagenligheten av Din användning av NGIs Tjänster under de lagar i någon jurisdiktion som gäller Dig.
  2.3 Enligt lag, får Du bara använda NGIs Tjänster om du är arton (18) år fyllda, eller innehar myndig ålder enligt de lagar i det land där du lever vilket endast skall gälla om myndighetsåldern i din jurisdiktion är arton (18) år eller högre. Om du är minderårig och använder tjänsterna för spel med riktiga pengar under tiden du är i Storbritannien begår du ett brott.
  2.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära att Du uppvisar åldersbevis för att säkerställa att minderåriga inte använder NGIs Tjänster. Ytterligare förbehåller Vi oss rätten att stänga av eller annullera Ditt spelarkonto och utesluta Dig, temporärt eller permanent, från att använda Aspire Global International LTD:s Tjänster om icke tillfredställande åldersbevis tillhandahålls eller om Vi misstänker att Du är minderårig och tillfredsställande bevis inte lämnas inom fem (5) dagar av Dig efter begäran av sådana bevis, Ditt spelarkonto skall stängas av och Du går miste om alla pengar på Ditt spelarkonto, sådant beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte möjligt att överklaga. Vi förbehåller oss även rätten att neka och/eller begränsa satsningar och/eller insatser. Om du är bosatt i Storbritannien, se brittiska villkoren för information om hur vi hanterar ditt spelarkonto medan vi verifiera din ålder.
  2.5 Under förbindelseperioden och i 24 efterföljande månader är inga av NGIs tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter, dotterbolag, eller White Label Partners tillåtna att använda NGIs Tjänster direkt eller indirekt. Detta gäller även leverantörer och säljare. När du spelar i Sverige gäller följande: om du inte har uppgett tillfredsställande bevis på din ålder eller om vi misstänker att du är minderårig, och sådant tillfredsställande bevis inte tillhandahålls av dig inom trettio (30) dagar efter att vi begärt sådant bevis, kommer ditt spelarkonto att stängas i enlighet med gällande bestämmelser." Denna restriktion gäller även släktingar till de personer nämnda ovan. Med släkting menas, bl.a., en fru/man, partner, förälder, barn eller syskon.


 3. Immaterialrättigheter

  3.1 För att undanröja alla tvivel, företaget är ägare eller licensinnehavare av upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter och/eller det Interaktiva systemet och RVG Spel erbjudna på NGIs webbplats. Spelare och framtida Spelare förvärvar inga rättigheter däri genom att använda företaget Tjänster och/eller Vår webbplats. Dessutom, annat innehåll som erbjuds av Aspire Global International LTD, inklusive, men inte begränsat till, tillhör mjukvaran, bilder, illustrationer, grafik, fotografier, animationer, videor, musik, ljud och text ("Webbplats- och mobilapplikationsinnehåll") företaget eller något av deras företag och/eller deras licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter, eller andra rättigheter. Spelare och framtida Spelare känner till och accepterar att de endast har tillstånd att använda företaget Tjänster och/eller webbplats i enlighet med vad som uttryckligen anges i detta Avtal och sådana Spelare erhåller inga rättigheter av Webbplats- och mobilapplikationsinnehåll, eller någon del därav. Under inga omständigheter får Du använda Webbplatsens- eller mobilapplikationernas innehåll utan föregående skriftligt medgivande från Aspire Global International LTD.
  3.2 Allt innehåll och alla tjänster från företaget är endast för personligt, okommersiellt bruk. All annan användning är strikt förbjuden och du är personligen ansvarig för skador eller kostnader som uppstått i samband med förbjudna aktiviteter.


 4. Bruk av Spelarkonton

  För att logga in och spela RVG Spel på NGIs webbplats, antingen gratis övningsspel eller spel om riktiga pengar, måste du öppna ett spelarkonto som kommer att utgöra din företaget identifikation därefter så länge som Du använder NGIs Tjänster.

  4.1 Genom att personligen öppna ett spelkonto bekräftar du härmed att:

  4.1.1 Du är minst 18 år fyllda, eller innehar den högre myndighetsålder som föreskrivs i lagstiftningen i den jurisdiktion som kan appliceras på dig och enligt de lagar som gäller för dig.
  4.1.2 Du måste tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter för att öppna ett spelkonto: inbegriper namn, adress, kontakt e-post och/eller personligt telefonnummer. Uppgifterna som anges av er när ni regesrerar er är korrekta , sanningsenliga och fulständiga.´Det är ert ansvar att uppdatera ert spelarkonto om eventuella ändringar från er registrering. Ni samtycker härmed avv vi kan har rätt en att avslöja några eller alla uppgifter ni lämnat till oss via företaget services till företaget partners för att utföra olika funktioner som krävs för leverans av företaget tjänster, bland annat vid kontroll och verifiering av er personliga information, samt för att kunna kommunicera med ert reklam material och ange information angående NGI’s och företaget partnerst, produkter och tjänster. Vänligen se vår Sekretessvillkor För yttligare information, som du härmed godkänner. Om några av de uppgifter som du lämnat till oss skulle vara osann, felaktig, vilseledande eller på annat sätt ofullständig, kommer ni strida mot vårt avtal och vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt spelarkonto omedelbart och /eller förhindra er från att använda företaget tjänster, utöver andra åtgärder vi kan välja att ta.
  4.1.3 Ditt företaget spelarkonto är endast till för Ditt enskilda bruk och pengar insatta på ditt spelarkonto får endast användas för att spela på NGIs webbplats. Verifikation av dina uppgifter kommer att utföras när du insätter medel till ditt konto Du får inte använda till Ditt spelarkonto för en annan persons räkning. Du får endast skapa ett spelarkonto hos företaget och skall endast använda Aspire Global International LTD:s Tjänster med ett sådant spelarkonto. All användning av Ditt spelarkonto är strikt för Dina egna privata ändamål. Vi tar inget som helst ansvar för om tredje part får åtkomst till Ditt spelarkonto och Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella förluster Du ådragit Dig som ett resultat av en sådan händelse. All aktivering av Ditt spelarkonto med korrekt lösenord och användarnamn kommer att behandlas av Oss som en legitim inloggning av Dig till Ditt spelarkonto. Om Du blir medveten om eventuellt obehörigt bruk av Ditt spelarkonto är Du skyldig att omgående meddela oss och vi kommer att stänga av ditt spelarkonto i avvaktan på ytterligare utredning av sådant obehörigt bruk.
  4.1.4 Ränta på eventuella medel på ditt spelarkonto kommer inte att utgå. Du kommer inte att kunna placera några vad på Aspire Global International LTD:s Tjänster för ett belopp högre än det sammanlagda beloppet på ditt spelarkonto. Du ska inte behandla Aragon International Limited som en finansiell institution.
  4.1.5 Du är fullt ansvarig för att betala alla skulder till Aspire Global International LTD. Du samtycker till att inga göra några chargebacks, och/eller förneka eller dra tillbaka betalningar utförda av Dig avseende Aspire Global International LTD:s Tjänster. Du kommer att ersätta Oss för alla chargebacks, vägran eller tillbakadragningar av betalningar Du gjort och alla förluster som drabbar Oss som en följd därav.
  4.1.6 Du har inget existerande Spelarkonto hos företaget i ditt namn och/eller du använder inte heller NGIs Tjänster genom någon annans Spelarkonto med dina kreditkortsuppgifter. Om du försöker öppna mer än ett Spelarkonto i ditt namn eller i någon annans namn, eller försöker använda NGIs Tjänster genom någon annans existerande konto har vi rätten att omedelbart stänga alla dina konton, hålla kvar alla pengar som finns på kontot och spärra dig från användning av NGIs Tjänster i framtiden.
  4.1.7 Du är medveten om metoderna- och reglerna av NGIs Tjänster till fullo och Internetspel i största allmänhet. Du förstår att det är ditt ansvar att se till att informationen gällande insatser och spel är korrekt. Du kommer inte att göra, eller försöka något som skadar NGIs rykte.
  4.1.8 Du är personligen ansvarig för att hålla reda på betalningar, betala och redovisa till skattemyndigheten eller andra myndigheter som ansvarar för skatt eller betalningar du blir skyldig när vinster utbetalas till dig. Du är också personligen ansvarig för alla telefonkommunikationsnätverk, internetuppkopplingar och andra godkännanden och tillåtelser du behöver för att kunna använda NGIs Tjänster.
  4.1.9 Du är personligen ansvarig för telefon- och internetuppkopplingar, inklusive alla tillåtelser och avtal du behöver för att kunna använda NGIs Tjänster.
  4.1.10 Att du inte är bosatt i Amerikanska Förenta Staterna.
  4.2 Du är ansvarig för att bevara konfidentialiteten kring Ditt spelarkonto inklusive Ditt användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomst till Din dator, och Du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med Ditt spelarkonto. Du måste hålla Ditt användarnamn och lösenord konfidentiella och inte lämna ut dem till någon annan person. För att hålla Ditt lösenord och användarnamn konfidentiella, skall Du följa dessa säkerhetstips:

  • Skriv aldrig ned eller på annat sätt registrera Ditt användarnamn eller lösenord på ett sätt som kan förstås av någon annan.

  • Röj aldrig Ditt användarnamn och lösenord till någon annan person.

  • Undvik att använda användarnamn och lösenord som kan vara enkla att gissa som födelsedagar/telefonnummer, namn på äkta hälft/barn, etc.

  • Informera oss omgående (genom att kontakta Vårt supportteam) om obehörig åtkomst till Ditt spelarkonto eller misstanke att någon annan känner till Ditt användarnamn och lösenord.

  4.3 Du skall vara ensam ansvarig för alla transaktioner utförda i relation till Ditt spelarkonto med Ditt användarnamn och lösenord. Varje person som identifierar sig genom att fylla i Ditt korrekta användarnamn och lösenord förutsätts av Oss att vara Dig och alla transaktioner där användarnamn och lösenord fyllts i korrekt kommer att betraktas som giltiga och godkända av Dig.
  4.4 Aspire Global International LTD behåller full kontroll över utfärdande, underhåll och stängning av spelarkonton på Aspire Global International LTD. Dock kommer avtalsförpliktelser som redan gjorts att hedras. Bolagets förvaltning när det gäller alla aspekter av en användares spelarkonto och användning av tjänsterna är slutgiltigt, bindande och (omfattas de GB termer och villkor) är inte öppen för omprövning eller överklagande.

  4.5. Vilande konton

  4.5.1. Från den 1 oktober 2016 gäller följande: om du är bosatt i Storbritannien och inte har loggat in på ditt spelarkonto på sex (6) månader i följd så kommer ditt spelarkonto att betraktas som "vilande" och vi debiterar då en månatlig avgift för underhåll som dras från saldot på ditt konto. Denna avgift är det högre av: (a) tio (10) procent av det då aktuella saldot på kontot, eller (b) 5 GBP, till dess att saldot på kontot når noll.
  4.5.2 Före 1 oktober 2016 gäller följande: om du är bosatt i Storbritannien och inte har loggat in på ditt spelarkonto på tolv (12) månader i följd så kommer ditt spelarkonto att betraktas som "vilande" och vi debiterar då en månatlig avgift för underhåll som dras från saldot på ditt konto. En sådan avgift är 5 EUR eller motsvarande, till dess att saldot på kontot når noll.
  4.5.3 Om du inte är boende i Storbritannien och inte har loggat in på ditt spelarkonto på tolv (12) månader i följd så kommer ditt spelarkonto att betraktas som "vilande" och vi debiterar då en månatlig avgift om 5 € för underhåll som dras från saldot på sådant vilande konto. Om ditt spelarkonto förblir vilande mer än trettio (30) månader, kommer vi skickar ditt spelarkontosaldo (om något) till dig, efter avdrag för nödvändiga avgifter. Om din nuvarande bostadsort är okänd eller om du har underlåtit att tillhandahålla aktuella uppgifter för sådan utbetalning, kommer återstående medel (om något) att överföras till Malta Gaming Authority (MGA).
  4.5.4 För alla spelare – den första månatliga underhållsavgiften kommer att debiteras i slutet av månaden före det att ditt konto blev vilande. Den månatliga underhållsavgiften skall inte tas ut om det inte finns några pengar på det vilande kontot.
  4.6 Du tillkännager härmed och accepterar att vadslagning kan resultera i förlust av pengar och att alla förluster åsamkade av Dig som en följd av vadslagning på Vår webbplats kommer att vara Ditt ensamma ansvar. Om ditt Spelarkonto inte används på mer än trettio (30) månader kommer vi att remittera ditt Spelarkontosaldo (om du har pengar på kontot), efter att vi tagit ut nödvändiga utgifter. Om vi inte vet var du befinner dig överförs det kvarvarande kapitalet (om du har pengar på kontot) till Maltas Lotteri och Spelmyndighet (LGA). För att få tillbaka medel från vilande eller stängda konton, kan spelare logga in när som helst och anhålla om uttag av eventuella medel som kan finnas på kontot. Innan ett konto avslutas ser vi till att alla medel har tagits ut. Om kontot är spärrat på grund av bedrägeri och kontot har en återstående balans, kommer återbetalning att utställas på gjorda insättningar men vinster kommer att förverkas av de spelare som brutit mot användarvillkoren och/eller bonuspolicyn. Om en spelare bestämmer sig för att stänga av sitt konto tillfälligt, och finns det en balans på kontot så kommer medlen endast att vara tillgängliga för spelaren när kontot åter är aktivt. Vid permanent upphörande av kontot kommer spelaren att uppmanas att göra ett uttag så snart begäran har tagits emot rörande upphörande av konto.
  4.7 Det är ditt ansvar att se till att du läser och förstår alla regler och procedurer för RVG Spel på webbplatsen innan Du spelar spel om riktiga pengar.
  4.8 Det är förbjudet för dig att överföra, sälja och/eller förvärva spelarkonton till och från andra spelare, det är dessutom förbjudet att överföra pengar mellan spelarkonton.
  4.9 Du kan avsluta ditt konto när som helst och vi kommer att återsända alla pengar från ditt spelkonto med förbehåll för avdrag för relevanta uttagsavgifter. För att avsluta Ditt spelarkonto bör du kontakta kundsupport i skriftlig form. Avslutande av kontot kommer att motsvara uppsägning av T & C (Slutanvändaravtal). Om orsaken bakom stängningen av ett konto är relaterat till oron över möjligt spelberoende skall spelaren ange indikera det. Återbetalningen kommer att ske med vår absoluta diskretion. Alla retention rutiner kommer att ses över och övervägas. Varje deponerande spelare som begär att avsluta sitt konto kommer att omfattas av retention. Retention proceduren innefattar att kontakta dig via olika kanaler för att klargöra orsaken till begäran och erbjuda speciell hantering för att lösa eventuella problem för att ge kunden den bästa kundservicen.
  4.10 Du kan efter eget gottfinnande välja att stänga av dig själv från att använda företaget för bestämd eller obestämd tid. För att kunna spärra ditt tillträdde till Aragon International LTD service måste du skicka email till care@Spinson.com; och såvida du inte är bosatt i Storbritannien, kan du använda pausfunktionen där du kan suspendera ditt konto. OM DU SPELAR FRÅN STORBRITANNIEN, GÄLLER VILLKOREN RÖRANDE SJÄLVUTESLUTNING HÄR NEDAN, UNDER RUBRIKEN ”OM DU ÄR BOSATT I STORBRITANNIEN. För mer information se: ansvarsfullt spelande policy
  4.11 Du kan också välja att införa ett tak för maximala förluster, största insatser och/eller maximal tid per session.


 5. Säkerhetsåtgärder

  företaget Interaktiva system är en skyddad miljö som bara tillåter en spelare att få tillgång till NGIs Tjänster om sådan spelare passerat genom våra skyddade nätverk som använder sig av toppmodern kryptering för användarnamns- och lösenordsdata. Du kommer inte att kunna komma åt företaget webbplatsen utan att passera genom vår säkerhetsinloggningsprocess för kunder, och alla spelare som förbigår vårt Interaktiva system kommer att åtalas i lagens fulla omfattning.

 6. Förbjuden användning av NGIs Tjänster

  6.1 Du bekräftar och erkänner härmed att:

  6.1.1 Du inte sätter in medel som härrör från brottslig och/eller otillåtna aktiviteter.
  6.1.2 Du inte bedriver andra kriminella aktiviteter och/eller ämnar utnyttja ditt spelarkonto i samband med sådana aktiviteter.
  6.1.3 Du använder inte eller avser att använda eller avser att låta någon annan person använda ditt spelarkonto i relation till företaget Services för någon förbjuden eller olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till, bedrägeri eller penningtvätt, enligt lagstiftningen i er jurisdiktion eller andra tillämpliga lagar i någon annan jurisdiktion.
  6.1.4 Kredit-/kontokortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter vilka angavs när du registrerade dig med Aspire Global International LTD, som används för insättning av pengar på ditt Spelarkonto, är den registrerade spelarens uppgifter och inte uppgifter från ett stulet- eller borttappat kort. Utan att förringa det ovannämnda, om du använder ett kredit-/kontokort eller andra betalningsuppgifter som inte är dina privata- och personliga kommer vi att anta att du fått tillåtelse från innehavaren att använda dessa uppgifter för betalningar innan du registrerade dig med oss.
  6.1.5 Du har inte innehavt ett spelarkonto hos företaget Service som avslutats eller stängts av, och Du har inte meddelat Oss, nu eller i det förflutna, att Du har ett spelberoende.
  6.1.6 Du skall inte göra intrång, tillgå eller försöka att göra intrång in på Vår webbplats. I alla fall av misstänkt intrång på NGIs Tjänster kommer vi omgående att avsluta Ditt spelarkonto, beslagta alla medel tillgängliga på kontot och underrätta berörda myndigheter.
  6.1.7 Du ska inte vara involverad i bedrägeri, fusk eller annan olaglig verksamhet i förhållande till din eller tredje mans deltagande i något av Spelen
  6.1.8 Du skall inte göra intrång, tillgå eller försöka att göra intrång in på Vår webbplats. I alla fall av misstänkt intrång på NGIs Tjänster kommer vi omgående att avsluta Ditt spelarkonto, beslagta alla medel tillgängliga på kontot och underrätta berörda myndigheter.
  6.2 Om några misstänkta, oegentliga, bedrägliga eller olagliga aktiviteter försöks och/eller utförs genom bruk av NGIs Tjänster kommer Vi att ha rätt att avsluta och/eller blockera Ditt spelarkonto och beslagta alla medel befintliga på det kontot. Vi förbehåller oss även rätten att lämna ut all information rörande ditt spelarkonto för relevanta myndigheter.
  6.3 Artificiell intelligens - Robotar: Du har inte tillåtelse att använda ett mjukvaruprogram som, enligt vår åsikt, är utrustad med artificiell intelligens ("AI-mjukvara") i anslutning med din användning av tjänsten. Vi ser över användandet av tjänsten med jämna mellanrum för att upptäcka användandet av AI-mjukvara och i händelse av att vi anser detta förekommit förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder, däribland att omedelbart spärra åtkomsten till tjänsten för de användare som begår en regelöverträdelse, avsluta en sådan användares konto och frysa alla pengar som finns på ett sådant konto.
  6.4 Vi ansvarar inte under några omständigheter för eventuella förluster eller skador åsamkade av misstänkt, oegentligt, bedrägligt, olagligt eller på annat sätt olagligt bruk av Aspire Global International LTD:s Tjänster och/eller webbplats av en användare eller någon annan obehörig individ som använder ett giltigt spelarkonto. care@Spinson.com.


 7. Valuta och betalningar

  7.1 För att undvika missförstånd förklaras härmed att hänvisning till valuta i detta Avtal skall valutan som anges antingen vara Euro (€) och/eller annan valuta godkänd av Oss i enlighet med spelarens val av valuta på sitt spelarkonto.
  7.2 En spelare som äger ett giltigt Spelarkonto kan ta ut sina vinster enligt de utbetalningsränser som beskrivs I utbetalningsprincipen.
  7.3 Du förstår att alla finansiella kontotransaktioner kommer att hanteras av oss, eller tredje parts elektroniska betalningsprocessorer och/eller finansinstitut för vår räkning, och kontroll av finansiella kontotransaktionen skall göras för att förhindra penningtvätt. Så länge det inte säger emot villkoren av detta Avtal accepterar du att binda dig till den tredje partens, d.v.s. elektroniska betalningsenheter och andra finansiella instutioners villkor. Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditkontroller tillsammans med tredje parter och då använda informationen du uppgav när du öppnade ett Spelarkonto med oss eller som vi fått på annat sätt.
  7.4 Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera och betala via något betalningsmedel, såsom vissa kreditkort, personliga checkar, elektroniska plånböcker och alla andra typer av betalningsmetoder. Vi förbehåller oss rätten att kreditera dig tillbaka med samma metod som du har tidigare deponerat med, så länge metoden som används tillåter det.
  7.5 Du förstår att genom att acceptera en bonus som Vi erbjudit Dig, är Du bunden av reglerna och föreskrifterna i Vår Bonuspolicy.
  7.6 Vi kan närsomhelst använda kapital från ditt konto mot avbetalningar du är skyldig oss. T.ex. har företaget rätten att ta ut pengar från ditt Spelarkonto för att betala för en uppgörelse gällande insatser du tagit del i.
  7.7 Alla inbetalningar till ditt Spelarkonto måste komma från en och samma källa, t.ex. ett kreditkort, ett kontokort eller ett betalkort, anslutna till ett konto registrerat i ditt namn.
  Vi förbehåller oss rätten att debitera dig administrativa avgifter under dina insättningar och uttag enligt vad som specificeras i ”Kassan”.
  7.8 Allmänna Villkor för E-voucher som gäller för Epro-lösning (v2.2)
   E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP-CORP, en E-pengar agent, som baseras på E-pengar och E-plånböcker.
   • E-PRO är en E-Voucher utfärdat av EMP Corp, som säljs vidare av First Remit Limited (UK), en registrerat monetär service affärsverksamhet med certifikatnummer 12679642 & med fullt tillstånd av UK Financial Conduct Authority (FCA) som betalningsinstitution med referensnummer 622935.
   • E-Pro E-Voucher som säljs av First Remit kommer att visas i ditt kontoutdrag som ”online betalningar”.
   • En E-VOUCHER, som utgörs elektroniska pengar, generas i händelse av en intervention av EMP Corp för att betala för servicen erbjuden av E-HANDELSPLATSEN.
   • Om betaltjänstleverantören är EMP Corp kommer transaktionen att resultera i skapandet och köp av elektroniska pengar genom en E-pengar-utfärdare, för att användas till kreditera en E-plånbok.


 8. Återbetalningspolicy

  8.1 Ingen återbetalning kan slutföras för konton som omfattas av omsättningskrav eller någon form av begränsningar.
  8.2 En begäran om återbetalning skall endast övervägas om begäran sker inom de första tjugofyra (24) timmarna efter den föregivna transaktionen, eller inom trettio (30) dagar om en spelare gör gällande att en annan individ (eller en minderårig) skaffat tillgång till hans/hennes spelarkonto.
  8.3 Om din begäran om återbetalning eller tillbakadragen transaktion ger oss skäl till att ytterligare verifiera din identitet för att följa lagar, regulationer eller förhindra olagligt eller bedrägligt beteende, kan vi hålla tillbaka en återbetalning eller transaktion tills din identitet har verifierats enligt gällande lag.

  Sådana omständigheter som kan kräva ytterligare identitetsverifieringar inkluderar (men är inte begränsade till) att: (i) Du begär en återbetalning till en annan betalmetod än den du använde för att göra insättningar till ditt konto; eller (ii) att det finns grund att tro att ett spelarkonto inte har skapats av spelaren själv (och har gjort det på någon annans begäran).

  När vi utför identitetskontrollerna som vi refererar till i avsnitt [8.3], kan vi kräva ytterligare verifikation enligt gällande lag eller reguljära rättigheter. Vi kan begära att du ger oss identitetshandlingar eller annan dokumentation som möter kraven i det land du bor i.

  Om du misslyckas med att uppfylla våra krav för ytterligare verifiering av din identitet ska vi vidta sådana åtgärder som vi måste ta för att vi ska följa våra lagar och förpliktelser. Vi kan behöva neka din begäran om återbetalning eller omvänd transaktion, stänga ditt konto och kan leda till förverkande av pengar. Du har inte rätt att överklaga sådana händelser, förutom om sådan rätt gäller enligt gällande lag i det land där du bor och det inte hindras av våra egna lagar och förpliktelser.
  8.4 Trots annat i återbetalningspolicyn, bonuspolicyn eller andra regler som styr spelandet du tillhandahålls, ska du inte hindras från att ta ut:
   (i) Ditt insättningssaldo,
   (ii) vinster från omsättning av insättningssaldot; och
   (iii) vinster som kommer från en bonus vilka inte kräver omsättning eller begränsningar (eller där omsättningskrav har blivit uppfyllda),
   förutom då vi behöver förhindra uttagning av medel enligt våra rättsliga och reguljära skyldigheter (inklusive krav för anti-penningtvätt).


 9. Klagomål

  9.1 Om du har ett klagomål, använd nedanstående länk och där finner du alla sätt du kan kontakta oss på: http://Spinson.com/ContactUsMail.aspx contact
  9.2 Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa det rapporterade problemet så fort vi kan. Klagomål kommer internt graderas efter hur brådskande ärendet är och klagomålets natur, och när en lösning har bestämts kommer du att kontaktats.
  9.3 Om du har en fråga med avseende på varje transaktion kontakta oss med så detaljerade information som det är möjligt. Vi kommer att se över frågor och dispyter. Vår bedömning kommer att vara slutgiltigt. Vårt beslut är slutgiltigt (omfattas av de brittiska termerna och villkoren)
  9.4 Om du av någon anledning inte är nöjd med lösningen av ditt klagomål från oss, går det att klaga till Malta Lotteries and Gaming Authority:

  Adress: Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta

  Telefonnummer: +356 21316590/1/3/4

  E-postadress: support.mga@mga.org.mt
  9.5 Om du är bosatt i Storbritannien, se de brittiska villkoren för mer information om hur Du kan göra en anmälan.
  9.6 Om du spelar från Europeiska unionen kan du hänvisa eventuella tvister som du har i anslutning till de tjänster som tillhandahålls av företaget via Europeiska kommissionens Onlinetvistelösningsplattform tillgänglig på europa.eu/consumers/odr.


 10. INGEN GARANTI

  RVG SPEL, INTERAKTIVA SYSTEM, OCH WEBBPLATSENS-, PLUS MOBILAPPLIKATIONERNAS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR". VI LÄMNAR INGEN GARANTI ELLER FRAMSTÄLLNING, VARKEN UTTYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT (ENLIGT LAG, STADGAR ELLER ANNAT), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET AV RVG SPEL, INTERAKTIVA SYSTEM, ELLER WEBBPLATS- OCH MOBILAPPLIKATIONSINNEHÅLL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.

  VI LÄMNAR INGEN GARANTI ATT RVG SPELET, INTERAKTIVA SYSTEM, WEBBPLATS- OCH MOBILAPPLIKATIONSINNEHÅLLET UPPFYLLER DINA KRAV, ÄR OAVBRUTNA, SNABBA, SÄKRA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KORRIGERAS, ELLER ATT PROGRAMVARAN, SERVERN ELLER MOBILTELEFONEN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGT ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER BUGGAR ELLER MOTSVARAR FULL FUNKTIONALITET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET AV MATERIAL ELLER VAD BETRÄFFAR RESULTAT ELLER KORREKTHETEN AV NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLITS AV DIG GENOM Aspire Global International LTD:S TJÄNSTER.

  VID SYSTEM ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, BUGGAR ELLER VIRUS RÖRANDE KONTOFÖRLIKNING ELLER ANDRA ELEMENT AV företaget TJÄNSTER ELLER LEDER TILL FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER MOBILTELEFON, SKALL VI INTE PÅ NÅGOT SÄTT VARA SKYLDIGA DIG OCH VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ANNULLERA ALLA RVG SPEL I FRÅGA OCH VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL FÖRUTOM ATT VI INTE ÄR SKYLDIGA ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGOT BACK-UP NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.

  VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER AV DIN INTERNETLEVERANTÖR, MOBILABONNEMANGSLEVERANTÖR ELLER TREDJE PART VILKEN DU HAR KONTRAKTERAT FÖR TILLGÅNG TILL DEN SERVER SOM ÄR VÄRD FÖR NGIs TJÄNSTER.

 11. Ansvarsbegränsning

  11.1 Härmed bekräftar och samtycker du till att spel kan resultera i förlust av pengar och att alla förluster som ett resultat av spel via företagets tjänster kommer att vara ditt eget ansvar.
  11.2 Ditt beslut att använda NGIs Tjänster sker på eget ansvar och risk.
  11.3 Vi är under inga omständigheter ansvariga avseende avtal, skadestånd, försumlighet eller annan form av ansvar, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med Din användning av NGIs Tjänster eller Interactive System, vare sig direkt eller indirekt, inklusive, utan begränsning, skada för förlust av affärer, vinstförluster, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation, eller andra ekonomiska eller indirekta förluster (även om Vi inte anmälts av dig om möjligheten av sådana förluster eller skador).
  11.4 Vi är under inga omständigheter ansvariga avseende avtal, skadestånd, försumlighet eller annan form av ansvar, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med Din användning av, någon länk som finns på NGIs webbplats. Vi ansvarar inte för innehållet i någon av de länkade sajterna.
  11.5 10.4 Du bekräftar att Vi inte ska hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, indragning eller upphävande av NGIs Tjänster.
  11.5 Du accepterar att om det interaktiva systemet eller NGIs Tjänster inte fungerar som de bör p.g.a. anslutningsproblem, driftsavbrott, förlorad data eller kommunikationsproblem, är missbruk av innehållet av NGIs Tjänster eller eventuella misstag utanför vår kontroll.

  a. Aspire Global International LTD tar inte ansvar för några förluster, inklusive förluster av vinster som uppstår och
  b. om några sådana misstag resulterar i utökade vinster som vi är skyldiga, eller har betalat Dig är du inte berättigad till dessa vinster. Du måste meddela företaget om detta direkt och betala tillbaka alla vinster du fått utbetalade till ditt Spelarkonto men som inte skall finnas där (enligt NGIs bestämmelser). företaget kan annars utnyttja sin bestämmanderätt och dra av en summa motsvarande dessa vinster från ditt Spelarkonto eller använda dessa pengar för att betala företaget pengar du är skyldig dem.


 12. Misslyckad och avbrutna spel, och andra tekniska problem

  12.1 I händelse att ett spel inte fungerar kommer alla satsningar vara ogiltiga.
  12.2 I händelse av ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet, ska Aragon International Ltd återbetala beloppet som satsats i spelet till dig genom att betala in det på Ditt spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till dig på ett godkänt sätt; och om du har en accumulated kredit vid den tidpunkt spelet felade, kredit till Ditt spelarkonto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till dig på ett godkänt sätt.
  12.3 Om Aragon International Limited krediter ditt konto med vinster som inte tillhör dig, antingen på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel eller fel i de offentliggjorda resultatlistor eller spelprogram, pr förblir beloppen Aragon International Limited egendom och beloppet kommer att överföras från ditt spelkonto. Om du innan Aragon International Limited blivit uppmärksammade på felet tagit ut medel som inte tillhör dig, utan att det påverkar tillämpningen av andra rättsmedel och åtgärder som är lagstadgad, kommer den felaktigt utbetalade summan utgöra en skuld från dig till Aragon International Limited. I händelse av en felaktig kreditering är du skyldig att informera Aragon International Limited omedelbart via e-post.


 13. Gottgörelse

  13.1 Du accepterar att gottgöra, försvara oss och hålla Oss, Våra tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, entreprenörer och leverantörer, skadefria, från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, till följd av eventuell överträdelse av detta Avtal av Dig, och alla andra skulder till följd av Din användning av NGIs Tjänster eller genom någon annan persons åtkomst av NGIs Tjänster genom användning av Din användaridentifikation, oavsett om detta bruk är med eller utan din kännedom och/eller uttrycka tillstånd.
  13.2 Utöver alla andra möjliga utvägar, om du överträder något av detta Avtals villkor eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att du överträtt villkoren, kan du gå miste om dina vinster och företaget kan bl.a. behålla existerande kapital som finns på ditt konto utan att betala dig för skador eller annat företaget är skyldiga dig pengar för, undertiden som en utredning pågår och/eller rättsliga åtgärder avslutas. Ett misslyckande av att hålla detta Avtal kan också leda till diskvalificering, avslut av Spelarkontot och/eller vidtagande av lagliga åtgärder mot dig.


 14. Ändringar av Avtal

  14.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra och göra ändringar i detta avtal och/eller Sekretessvillkor, Spelregler, Bonuspolicy, och/eller Uttagspolicy , eller delar därav, på Vårt eget gottfinnande och Du kommer att vara bunden av sådant ändrat avtal och/eller Sekretessvillkor och/eller Spelregler och/eller inom fjorton (14) dagar av att sådana ändringar lagts upp på NGIs webbplats. Vi rekommenderar Dig att besöka NGIs webbplats regelbundet och kontrollera regler och villkor i den versionen av avtalet, Sekretessvillkor, Spelregler, Bonuspolicy och Uttagspolicy som är i kraft vid den tidpunkten. Du kommer att underrättas om ändringar, som träder i kraft när du godkänner ändringarna. Vi uppmuntrar dig att besöka NGI Services regelbundet och kontrollera termerna och villkoren i denna version av avtalet, PrivatPolicy, Spelregler, Bonuspolicy och utbetalningspolicyn gäller vid denna tidpunkt.
  14.2 Du är ensamt ansvarig för att emellanåt kontrollera avtalet och Sekretesspolicy, Spelregler, Bonuspolicy och Uttagspolicy för sådana uppdateringar och ändringar. Uppgiften om den senaste förändringen som gjorts av oss kommer att publiceras i slutet av detta avtal, Sekretesspolicyn, Spelreglerna, Bonuspolicyn och Uttagspolicyn respektive.
  14.3 All användning av ditt spelarkonto kommer att betraktas som en indikation på din kännedom och ditt godkännande av sådana ändringar gjorda av Oss per avsnitt 12.1 och 12.2 ovan.
  14.4 Om du inte godkänner de ändringar som gjorts i detta avtal och/eller Sekretesspolicyn, Spelreglerna, Bonuspolicyn och Uttagspolicyn, bör du omedelbart upphöra med all verksamhet på ditt spelarkonto inklusive spel på NGIs webbplats, avsluta ditt spelarkonto och begära att Vi stryker dig från all korrespondens från Aspire Global International LTD.


 15. Chattfunktion

  15.1 Som en del av din användning av Aspire Global International LTD:s Tjänster kan Vi erbjuda dig en chattfunktion. Vi förbehåller Oss rätten att se över chatten och att föra ett register över alla uttalanden på sådan anordning. Din användning av chattfunktionen är underordnad följande regler:

  Du skall inte samverka/maskopi genom chattrum eller separata chattar.
  15.1.1 Du får inte göra några uttalanden som är sexuellt rättframt eller grovt stötande, inkluderat uttryck för trångsynthet, rasism, hat eller svordomar;
  15.1.2 Du får inte göra uttalanden som är oförskämda, kränkande, trakasserande eller en förolämpande mot operatörer på NGIs webbplats;
  15.1.3 Du får inte göra uttalanden som annonserar, marknadsför eller på annat sätt kan kopplas till andra online enheter.
  15.1.4 Du får inte göra uttalanden om Aspire Global International LTD, NGIs Tjänster eller någon annan webbplats ansluten till företaget som är osann och/eller illvillig och/ eller skadlig för Aspire Global International LTD.
  15.1.5
  15.2 I händelse av att Du bryter mot någon av ovanstående bestämmelser om chattfunktionen, har företaget rätt att omedelbart säga upp Ditt spelarkonto. Vid sådant avslutande skall företaget betala tillbaka de medel som finns på Ditt spelarkonto utöver ett belopp Du kan vara skyldig Oss vid den tidpunkten (de eventuella). Chattrummen funktioner kan avlägsnas genom Aragon International Ltd om de missbrukats. Misstänkta chattkonversationer kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

  VÄNLIGEN OBSERVERA: När du använder chatten kan all personlig information som du lämnar in, läsas, samlas in eller används av företaget och företaget är inte och skall inte vara ansvarig för de personuppgifter som Du väljer att skicka via chatten.

 16. Övrigt

  16.1 Innan ett pris kommer att betalas på något vinnande RVG Spel, måste det godkännas enligt detta avtal och de regler och rutiner som fastställts av Aspire Global International LTD. Vi förbehåller oss rätten att göra det enda och slutgiltiga beslutet gällande RVG Spels vinnande status och vårt beslut kommer att vara slutgiltigt och kan inte överklagas bindande och (omfattas av de brittiska reglerna och villkoren) och kan inte överklagas.
  16.2 Vi kan efter eget godtycke, vägra att registrera och tillhandahålla eller stänga ett spelarkonto, för att begränsa eller neka ett vad. I enlighet med bestämmelserna i detta avtal, i det fall ett spelarkonto stängs eller avslås, hedrar vi de avtalsenliga åtaganden som redan ingåtts.
  16.3 Genom att underteckna detta avtal och att kryssa för lämplig ruta vid registreringen accepterar du att ta emot meddelanden eller reklam från bolaget om deras tjänster eller produkter, bland annat via e-post och SMS. Genom att underteckna Avtalet accepterar du härmed att mottaga kommunikation och reklam från företaget om deras tjänster och produkter inklusive elektronisk post och SMS. Om du inte längre vill få dessa Kommunikationer från oss, var god skicka oss ett tomt meddelande med orden "ta bort" till support@Spinson.com. Om du vill avregistrera dig från våra SMS-meddelanden är det bara att svara på ett SMS du mottagit från oss med meddelandetexten "stopmessage”.
  16.4 Vi förbehåller oss rätten att stänga av, ändra, lägga till och ta bort alla RVG Spel som används av NGIs Tjänster utan förbehåll och med omedelbar verkan. Vi ansvarar ej för förluster orsakade av förändringar och du kan därför inte kräva något från företaget i samband med detta.
  16.5 Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan erbjuda bonusar och/eller andra kampanjer och specialerbjudanden och dessa erbjudanden kommer att följa egna villkor. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst dra tillbaka dessa specialerbjudanden och bonusar. Om företaget antar att en användare av NGIs Tjänster missbrukar- eller försöker missbruka ett bonuserbjudande eller en annan kampanj, eller kan dra fördel av detta missbruk eller vara misstrodd med NGIs spelpolicy, kan Aspire Global International LTD, med full bestämmanderätt neka- eller ta bort dessa bonusar och erbjudanden från en spelare. företaget kan även upphäva alla avtal med denna användare, antingen tillfälligt eller permanent och stänga av denne spelares åtkomst av NGIs Tjänster och/eller blockera denne spelares Spelkonto. Dessutom förbehåller sig företaget rätten att neka eventuella väntande uttag under dessa villkor.
  16.6 Du godkänner att vi efter eget gottfinnande kan överlåta detta Avtal, i helhet eller i delar, till en tredje part efter det vi informerat dig och du kommer att anses att ha gett ditt samtycke om du fortsätter att använda företaget Services efter mottagandet av ett sådant meddelande.
  16.7 Du förstår att du kommer att få elektronisk kommunikation från oss, publicerade på NGIs webbplats och/eller skickade till dig via e-post. Alla sådan kommunikation kommer att betraktas som "skriftligen" och kommer att betraktas som mottagen av dig efter 4 arbetsdagar, oavsett om du verkligen har fått dem eller inte.
  16.8 Verkställbarheten eller validiteten i någon del av det här avtalet skall inte påverka validiteten eller verkställbarheten i resten av det här avtalet.
  16.9 Detta avtal innehåller hela överenskommelsen mellan Dig och Oss rörande användning av NGIs Tjänster.
  16.10 Detta avtal har upprättats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan de betydelser i någon av de översatta versionerna av detta avtal och den engelska versionen, skall den mening som avses i den engelska versionen ha företräde.
  16.11 Inga avsägelser från villkoren av detta Avtal från vår sida skall användas som en avsägelse från överträdelser av detta Avtal.
  16.12 Om inget annat anges skall inget i detta Avtal skapa- eller tilldela några rättigheter eller andra fördelar för en tredje part.
  16.13 Inget i detta Avtal skall tolkas som ett skapande av en verksamhet, kompanjonskap, tillitskontrakt, förmyndare eller någon form av företag mellan Dig och Oss.


 17. Tillämplig lag

  Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen på Maltas lagar och (såvida du inte är bosatt i Storbritannien) som du oåterkalleligen, och du lämnar oåterkalleligen, till Vår förmån, exklusiv behörighet för domstolarna på Malta för att lösa eventuella tvister (inklusive anspråk om kvittning och motkrav) som kan uppstå i samband med skapandet, giltigheten, verkan, tolkning eller utförande av, eller juridiska förbindelser som upprättas genom detta avtal eller på annat sätt uppstått i samband med detta avtal.

  Detta avtal har uppdaterats den 2018-12-20.
  Version 252

  VAR VÄNLIG OCH SKRIV UT OCH BEHÅLL EN PAPPERSKOPIA AV DETTA AVTAL FÖR EGET BRUK.

  Om du är bosatt i Storbritannien
  1. Ålder Verifiering: Om din ålder inte verifierats inom 72 timmar efter din första insättning med Bolaget: (i) ditt konto kommer att frysas; (ii) ingen ytterligare spel kommer att tillåtas förrän vi har verifierat din ålder. Dessutom kan vi undanhålla pengar på kontot tills din ålder är verifierats. Om efter avslutad åldersverifieringsprocessen som du visar sig vara minderårig, kommer vi tillbaka till dig din ursprungliga insättning men inga vinster skall betalas ut till dig.

  2. Självuteslutning: Du kan efter eget gottfinnande välja att utesluta dig själv från att använda företaget för bestämd eller obestämd tid. För att kunna blockera ditt tillträdde till företage service måste du skicka email till care@Spinson.com; PAUSFUNKTONEN ÄR INTE AVSEDD FÖR DITT ANVÄNDANDE. DU KAN BEGANGNA DIG AV SJÄLVUTESLUTNINGSALTERNATIVET SOM FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR DIG.

  För mer information se vår ansvarsfullt spelande policy

  3. Insolvency:
  Eventuella medel som du deponerar till Bolaget hålls på ett bankkonto i företagets namn ("Bolaget konto"), som är avskilt från företagets medel. Detta kommer inte att ge ett komplett skydd för dina fonder om bolaget blir insolvent. I händelse bolaget hamnar i obestånd kommer dess tillgångar och skulder (inklusive de i bolaget konto) behandlas i enlighet med lagstiftningen på Malta.
  Om företaget kommer på obestånd och sätts i likvidation, skall dess tillgång och skulder (inkluderat dem som finns på företagskontot) behandlas enlighet med Maltas lagar.

  Ovanstående åtgärder för skydd av kundernas medel möter ”Basnivån” av UK Gambling Commission's kundkapital i klassificeringssystem. För mer information om skydd av kundernas medel läs mer på UK Gambling Commission webbsida here

  4.Klagomål / Tvister:
  Om du har ett klagomål, använd nedanstående länk för att kontakta oss på: http://Spinson.com/ContactUsMail.aspx. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa rapporterade problem. Klagomål kommer att graderas internt beroende på hur brådskande det är och vilken typ av klagomål som lämnats in. När en lösning funnen kommer du att meddelas direkt. Om du av någon anledning inte är nöjd på hur din anmälan behandlas, kan du hänvisa tvisten utan extra kostnad till Independent Betting Adjudication Service (IBAS). När du hänvisar din ansökan till IBAS bör du göra det omgående efter mottagandet av vårt slutliga beslut. Mer information om IBAS s tvistlösningstjänster finns på ibas-uk.com/adjudicationForm

  Observera att du kan lämna ditt klagomål via EU-kommissionens tvistlösningsplattform på europa.eu/consumers/odr.

  5. Tillämplig lag och jurisdiktion:
  Om du är bosatt i Storbritannien, kommer de engelska domstolarna normalt ha jurisdiktion över alla krav som härrör från eller med anknytning till detta avtal

 
Chatta
med oss